Giá trị của quan sát cổ tử cung sau bôi acid acetic (VIA) trong tầm soát ung thư cổ tử cung

259 August 31, 2017 0

Năm: 2009

Số: 4

Trang: 237-242

Đặt vấn đề: Ung thư cổ tử cung (UTCTC) là loại ung thư phổ biến ở phụ nữ trên toàn thế giới. Thử nghiệm VIA được coi là dương tính khi thấy có vùng trắng mờ đục sau khi bôi acid acetic đã áp dụng ở nhiều nước trên thế giới. Mục đích: Xác định giá trị của xét nghiệm quan sát cổ tử cung sau bôi acid acetic (VIA) trong chẩn đoán UTCTC. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang trên 1550 phụ nữ trong lứa tuổi từ 18-69 sinh sống tại 20 phường xã của 10 quận huyện thành phố Hồ Chí Minh. Các đối tượng tham gia nghiên cứu đều được khám phụ khoa và làm xét nghiệm tầm soát UTCTC. Thời gian nghiên cứu từ 4/2008 đến 1/2009. Kết quả: Tỷ lệ HPV dương tính trong cộng đồng thành phố Hồ Chí Minh là 10,84% trong đó HPV nguy cơ cao là 9,10%, HPV nguy cơ thấp là 1,74%. Nhóm phụ nữ trong độ tuổi từ 30-49 chiếm tỷ lệ cao nhất trong nghiên cứu (65,35%), nghề nghiệp chủ yếu là nội trợ (38%), tiếp theo là buôn bán (24,19%). Trình độ học vấn cấp 2 và cấp 3 chiếm đa số (37,68% và 32,57%). So với tiêu chuẩn vàng là GPB1 (quy định tổn thương cổ tử cung từ nặng hơn hoặc bằng CIN1 là bất thường), VIA có độ nhạy trung bình: 58,3%, độ đặc hiệu tốt 81,8% nên là xét nghiệm tần soát có giá trị trung bình nhưng là xét nghiệm chẩn đoán tốt. So với tiêu chuẩn vàng là GPB2 (quy định tổn thương cổ tử cung từ nặng hơn hoặc bằng CIN2 là bất thường), VIA có độ nhạy tốt 73,3%, độ đặc hiệu cao 81,7% nên là xét nghiệm tàm soát và chẩn đoán tốt. Kết luận: Ở những nơi nguồn lực yếu, VIA là một xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung tốt.
Liên kết