Giá trị của siêu âm gắng sức bằng thuốc Dobutamin trong chẩn đoán và tiên lượng bệnh tim thiếu máu cục bộ

221 August 31, 2017 0

Tác giả: Vũ Hà Nga Sơn 

Năm: 2004

Số: 37

Trang: 12-17

Liên kết