Giá trị của siêu âm gắng sức với thuốc dobutamin trong chẩn đoán bệnh tim thiếu máu cục bộ

196 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2003

Số: 11

Trang: 33-38

Thực hiện nghiệm pháp siêu âm gắng sức với thuốc dobutamin trên 90 bn (76 nam, 14 nữ) nghi ngờ mắc bệnh tim do thiếu máu cục bộ (BTTMCB), tuổi Tb 59,6±9,5, theo dõi Tb 29,1±17,49 tháng tại Viện 108 từ tháng 7/1997-4/2003. Kết quả: siêu âm gắng sức với thuốc dobutamin là một phương pháp chẩn đoán BTTMCB có độ nhạy 96%, độ đặc hiệu 84%, độ chính xác 91%. Kết hợp các biểu hiện biến đổi suy tim, đau ngực trong quá trình gắng sức và rối loạn vận động trên siêu âm gắng sức sẽ làm tăng độ đặc hiệu và dự báo(+) của phương pháp lên 100%. Ðộ phù hợp chẩn đoán của siêu âm gắng sức với dobutamin và xạ tưới máu cơ tim là tương đối chặt chẽ và cao hơn hẳn điện tim gắng sức.
Liên kết