Giá trị của siêu âm gắng sức với thuốc Dobutamin trong chẩn đoán BTTMCB

282 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2003

Số: 11

Trang: 33-38

Liên kết