Giá trị thắt động mạch gan, chích cồn trong ung thư gan nguyên phát, không cắt được

82 August 31, 2017 0

Tác giả: Văn Tân Hoàng Danh Tấn 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2004

Số: ĐB - Hội nghị Ung thư Việt - Bỉ lần thứ hai

Trang: 79-84

Liên kết