Giá trị thắt động mạch gan, chích cồn trong ung thư gan nguyên phát,không cắt được.

136 April 11, 2017 0

Tác giả: Văn Tần Hoàng Danh Tấn 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2004

Số: 4

Trang: 79-84

Liên kết