Giá trị xét nghiệm AFP trong bệnh viêm gan mạn, xơ gan và ung thư gan nguyên phát

82 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1981

Số: 6

Trang: 38-39

Mục đích: đánh giá kết quả xét nghiệm định tính AFP trong viêm gan mạn, xơ gan và đặc biệt là trong ung thư gan nguyên phát. Đối tượng: 90 bệnh nhân (BN) từ 48-55 tuổi (30 BN viêm gan mạn, 30 BN xơ gan, 30 BN ung thư gan nguyên phát) được chẩn đoán bằng soi ổ bụng và sinh thiết gan, BN ung thư gan nguyên phát đều được giải phẫu thi thể sau khi chết. Phương pháp: làm phản ứng khuếch tán kép trên thạch (phản ứng Ouchterlony). Các BN đều được làm xét nghiệm AFP 1-4 lần trong suốt thời gian điều trị để theo dõi. Kết quả: với phản ứng khuếch tán kép trên thạch, xét nghiêm AFP trong ung thư gan nguyên phát dương tính với tỷ lệ 63% và âm tính với tỷ lệ 37%, trong viêm gan mạn và xơ gan xét nghiệm này đều âm tính 100%.
Liên kết