Giải Nobel Y học 2003

64 August 31, 2017 0

Năm: 2003

Số: 6

Trang: 360-361

Ngày 6/10/2003, Viện Karolinska (Thụy Điển) đã quyết định trao giải Nobel Sinh lý học – y học năm 2003 cho Paul C. Lauterbur và Peter Mansfield về những khám phá liên quan đến xạ hình cộng hưởng từ. Ngày nay, xạ hình cộng hưởng từ là một phương pháp thường quy trong chẩn đoán. Trên thế giới hàng năm có hơn 60 triệu lượt thăm khám bằng xạ hình cộng hưởng từ và phương pháp này vẫn đang phát triển nhanh. Xạ hình cộng hưởng từ thường tỏ ra ưu việt hơn các kỹ thuật xạ hình khác và đã cải thiện đáng kể việc chẩn đoán trong nhiều bệnh. Xạ hình cộng hưởng từ đã thay thế cho một số phương pháp khảo sát xâm lấn, nhờ đó giảm bớt nguy cơ và sự khó chịu cho bệnh nhân. Nó có ưu điểm là không nguy hiểm cho sức khỏe, có giá trị đặc biệt trong thăm khám não và tủy sống, là công cụ tiền phẫu quan trọng và giảm đau cho bệnh nhân.
Liên kết