Giải Nobel Y học năm 2011 được trao cho các nghiên cứu miễn dịch học cơ bản

128 August 31, 2017 0

Tác giả: Lê Văn Đông 

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2011

Số: 10

Trang: 12-14

Ngày 03/10/2011, giải Nobel đầu tiên của năm 2011 được công bố thuộc lĩnh vực y học. Giải năm nay được trao cho 2 nghiên cứu thuộc lĩnh vực Miễn dịch học cơ bản, bao gồm khám phá ra thụ thể giống Toll của miễn dịch tự nhiên và vai trò của tế bào tua đối với miễn dịch thích ứng
Liên kết