Giới thiệu một bệnh án sản phụ ít sữa

77 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Văn Hồ 

Tạp chí: Y học cổ truyền

Năm: 1999

Số: 303

Trang: 12

Một trường hợp sau khi sinh con phải dùng kháng sinh dài ngày nên mất sữa, dùng bài tứ vật gia vị gồm thục địa, đương quy, xuyên khung, bạch thược thái truật, trâu cổ, ý dĩ, mộc thông, thông thảo, chích thảo đạt kết quả rất tốt, đã có nhiều sữa cho con bú không phải cho ăn sữa ngoài.
Liên kết