Góp phần đánh gía tình trạng huyết động và chức năng thất trái trong thông liên thất đơn thuần ở trẻ em bằng phương pháp siêu âm Doppler tim

85 August 23, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Phạm Ý Nhi 

Chuyên ngành: Nhi khoa

Năm: 2005

Số trang: 110Tr.

Bằng phương pháp siêu âm - Doppler tim, nghiên cứu 136 trẻ, chia làm 2 nhóm: nhóm chứng 43 trẻ khỏe mạnh ≤15 tuổi, nhóm bệnh 93 trẻ thông liên thất đơn thuần (TLTĐT). Kết quả: vị trí lỗ TLT 80% ở phần quanh màng, đường kính trung bình lỗ 6,6±3,8mm, tăng rõ ở nhóm có tăng áp lực động mạch phổi (ALĐMP). Những biến đổi huyết động chủ yếu ở các bệnh nhân TLTĐT: Qp tăng rõ rệt, tỷ lệ Qp/Qs tăng rõ. ALĐMP tăng rõ. Chênh áp tối đa thất phải - ĐMP tăng rõ, chênh áp trung bình thất phải - ĐMP cũng tăng rõ. Chưa thấy sự khác biệt về chức năng tâm thu thất trái giữa 2 nhóm, nhưng chức năng tâm trương thất trái bị rối loạn.

Liên kết