Góp phần lựa chọn hệ thống sắc thuốc dùng tại Viện y học cổ truyền dân tộc quân đội

208 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học cổ truyền

Năm: 1997

Số: 282

Trang: 7-10

Sắc thuốc cổ truyền thực chất là rút chiết hoạt chất bằng nước, ở nhiệt độ sôi, ở áp suất thường và tôn trọng biện chứng luận trị, cách sắc theo cổ truyền tốt nhất là nhiệt độ sôi (100 độ C), và sắc trên bếp than. Hệ thống sắc cổ truyền có khả năng dùng phép văn hỏa hay vũ hỏa nhằm tạo ra thuốc sắc theo yêu cầu điều trị có giá trị cao nhất. Sau khi nghiên cứu các ưu điểm sắc theo cổ truyền, và một số nhược điểm còn tồn tại, các nhà đông y đã nghiên cứu ra hệ thống sắc thuốc mới được Cục sáng chế, Bộ khoa học Công nghệ và Môi trường cấp "Sáng chế số 068-A1) và tạo ra thuốc sắc đậm dặc, thơm ngon, đúng khí vị của thuốc, không cháy khê, chua thiu. Đạt tiêu chuẩn vệ sinh lao động và vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng tiêu chuẩn phòng sắc thuốc hiện đại.
Liên kết