Góp phần nghiên cứu các động mạch vùng đầu-cổ bằng phương pháp siêu âm doppler liên tục ở người bình thường và người cao huyết áp

218 August 23, 2017 0

Tác giả: Phạm Thắng 

Chuyên ngành: Bệnh học Nội khoa

Năm: 1994

Số trang: 114 Tr.

Nghiên cứu 269 người khoẻ mạnh tình nguyện, 165 bệnh nhân tăng huyết áp theo tiêu chuẩn của WHO. Kết quả: thông số Doppler ở người bình thường không có khác biệt so với nghiên cứu của các tác giả khác, trong các thông số Doppler chỉ có tốc độ tâm trương tại động mạch (ĐM) cảnh gốc là tuân theo qui luật chuẩn, giới hạn bình thường không quá rộng. Tuổi càng tăng, tốc độ dòng tại ĐM dưới đòn và ĐM cảnh gốc càng giảm, nhưng tốc độ dòng máu tại ĐM cảnh trong và ĐM đốt sống ít thay đổi theo tuổi. Huyết áp tâm trương và các thông số Dopplercos có mối tương quan chặt chẽ. 11,5% bệnh nhân tăng huyết áp có hẹp ĐM cảnh đoạn ngoài sọ (hẹp trên 75% lòng mạch). Tất cả các tổn thương đều khu trú tại chỗ phân nhánh ĐM cảnh và đoạn đầu của ĐM cảnh trong.
Liên kết