Góp phần nghiên cứu chỉ định truyền máu từng phần cho các bệnh nhaan bị bệnh máu tại Viện Huyết học - Truyền máu

281 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 1995

Số: 9

Trang: 45-48

Liên kết