Góp phần nghiên cứu tỷ lệ mắc bệnh lậu ở những người đến khám ở bệnh viện da liễu hà nội

136 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1999

Số: 6

Trang: 24-26

Từ khóa: Bệnh lậu

Liên kết