Góp phần nghiên cứu ung thư gan nguyên phát ở Việt Nam. Tần xuất HBsAg trong huyết thanh người lành và người bị ung thư biểu mô tế bào gan

89 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 1993

Số: 5

Trang: 26-30

Đối tượng và phương pháp: xác định HBsAg bằng kỹ thuật ELISA trên 81 mẫu huyết thanh của 76 bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan (UTBMTBG), 75 bệnh nhân nhóm chứng và 1780 người khỏe mạnh. Kết quả được trình bày trong bảng 1: tần suất HbsAg huyết thanh ở các đối tượng nghiên cứu. Kết luận: tỷ lệ người lành nói chung có HBsAg là 14,4%, trong đó ngoài phần do mẹ truyền thì sự lây truyền do quá trình sống tự nhiên là xấp xỉ 5%, do nhân tạo từ 2,5-2,8%. Bệnh nhân UTBMTBG đã xác chẩn có 82% người có HbsAg.
Liên kết