Góp phần nghiên cứu về kẽm trong suy dinh dưỡng protein - năng lượng

254 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1987

Số: 6

Trang: 49-53

Nghiên cứu trong 30-90 ngày trên 76 lợn và 70 chuột cống trắng tuổi vừa rứt sữa, suy dinh dưỡng protein năng lượng (SDDPNL) mức độ nhẹ và nặng; 35 trẻ 3-36 tháng tuổi SDDPNL các thể maramus, kwashiorkor và phối hợp, được chia làm các nhóm: nhóm S (đối chứng): có khẩu phần ăn vẫn là khẩu phần gây bệnh, nhóm K: chế độ ăn bổ sung (BS) kẽm, nhóm P: BS protit , nhóm KP: BS cả kẽm và protit. Nhiều chỉ tiêu nghiên cứu được xác định vào cuối đợt nghiên cứu. Phân tích số liệu cụ thể ở từng nhóm nghiên cứu, đưa ra kết luận về tác dụng của BS kẽm vào khẩu phần ăn tới một số chỉ tiêu sinh học của cơ thể SDDPNL, so sánh với tác dụng của BS protit vào khẩu phần ăn, cũng như ảnh hưởng của việc BS kẽm vào khẩu phần ăn tới tác dụng chữa SDDPNL của một chế độ ăn đã BS protit.
Liên kết