Góp phần tìm hiểu một số đặc điểm hình thái của phụ nữ có thai

131 August 31, 2017 0

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 1999

Trang: 76-79

Tiến hành trên 1711 thai phụ (TP) theo dõi thai tại Viện BVBMVTSS và nhà hộ sinh Hoàn Kiếm, nhằm tìm hiểu giá trị trung bình của chiều cao, cân nặng, chu vi bụng, chiều cao tử cung của TP có tuổi thai từ 38-42 tuần. chiều cao của TP từ 147cm đến 160cm, trung bình 154cm. Cân nặng của TP từ 47kg đến 64kg, trung bình là 54,4kg. Chiều cao tử cung ở thai đủ tháng là 30,5cm và chu vi bụng là 90cm.
Liên kết