Góp phần tìm hiểu rắn độc cắn

162 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1991

Số: 3

Trang: 23-28

40 BN được xác định là rắn độc cắn điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai, từ năm 1985 - 1989. Hà Nội 18 BN, Hải Hưng 10 BN, Hà Sơn Bình 11 BN, Hà Nam Ninh 1 BN. Số BN được chia làm 3 nhóm: nhóm 1: 20 BN chỉ có những dấu hiệu tổn thương thần kinh, nhóm 2: 17 BN chỉ có dấu hiệu tổn thương tại chỗ, nhóm 3: 3 BN có cả 2 loại tổn thương thần kinh và tại chỗ. Về điều trị: Xử trí tại cơ sở: tất cả các BN đều không được bất động chi bị rắn cắn, 14 BN được sơ cứu tại chỗ, 4 BN được chích rạch nặn máu, 4 BN tiêm novocain tại chỗ, 4 BN uống thuốc nam. Điều trị tại khoa HSCC: điều trị bằng các thuốc chống viêm, giảm đau, giảm phù nề. Khi hoại tử diện rộng cắt lóc sau 5 - 7 ngày, rửa bằng nước muối sinh lí, H2O2 nhỏ giọt tại chỗ, liên tục dung dịch furacilline hoặc đắp đường kính lên chỗ hoại tử 2 lần/ngày. Hô hấp nhân tạo là biện pháp quan trọng hàng đầu để cứu sống BN bị rắn hổ cắn.
Liên kết