Haemophilus ìnluenzae và Streptococcus Pneumoniae căn nguiyên chính gây viêm cấp đường hô hấp ở trẻ em dưới 5 tuổi ở Hà nội và tính nhậy cảm kháng sinh

208 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 1998

Số: 4

Trang: 43-49

Liên kết