Hàm lượng các Globulin miễn dịch IgG,IgA,IgM,IgE,trong huyết thanh người Việt Nam có sức khoẻ bình thường ở thập kỷ 90,thế kỷ XX

162 April 11, 2017 0

Tác giả: Văn Đình Hoa 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2004

Số: 2

Trang: 31-35

Từ khóa: Huyết thanh Globulin

Liên kết