Hàm lượng kẽm và đồng trong huyết thanh nam giới có u phì đại lành tính tuyến tiền liệt tại Hải Phòng

109 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2006

Số: 10

Trang: 15-17

Tìm hiểu sự liên quan giữa hàm lượng kẽm và đồng trong huyết thanh 200 nam giới bị u phì đại lành tính tuyến tiền liệt, ≥50 tuổi ở Cát Bà, Hải Phòng. Kết quả: hàm lượng kẽm trong huyết thanh nam giới có bệnh (11,2micromol/l) giảm rõ rệt so với nhóm chứng cùng lứa tuổi (13,8micro mol/l), trong khi hàm lượng đồng tăng nhưng chưa có ý nghĩa thống kê. Mức độ giảm kẽm huyết thanh có liên quan đến giai đoạn lâm sàng của ung thư. Tỷ lệ đồng/kẽm trong huyết thanh nam giới có bệnh (1,69) cao hơn đáng kể so với nhóm chứng (1,30).
Liên kết