Hấp phụ kháng thể tự sinh để định nhóm máu hệ ABO trường hợp hồng cầu tự ngưng kết

241 August 31, 2017 4

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2008

Số: 2

Trang: 713-718


Liên kết