Hậu quả chiến tranh và kinh nghiệm ứng phó với stress chiến tranh

60 August 31, 2017 0

Tác giả: Đặng Phương Kiệt 

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 1997

Số: 6

Trang: 24-27

Tại hội thảo quốc tế về stress và hậu quả chiến tranh đối với trẻ em họp tại Paris từ 6-9/3/1997, tác giả đã trình bày những hậu quả khốc liệt của chiến tranh Việt Nam, nhấn mạnh những tác động của stress gây rối loạn tâm lí ở trẻ em. Các cơ chế phòng vệ chống lại những hậu quả của stress chiến tranh: giáo dục toàn dân về tính chính nghĩa của cuộc chiến tranh, giữ gìn lòng tự tôn tự hào dân tộc; dung nạp stress bằng cách làm giảm nguy cơ tạo ra stress; nâng đỡ xã hội; các thương binh được khuyến khích và tự nguyện trở về gia đình, quê hương.
Liên kết