Hệ thống chuyên khoa sốt rét - ký sinh trùng - công trùng (Việt Nam) thành tựu hoạt động khoa học 1991-2000. Phương hướng hoạt động khoa học 2001-2010

67 August 31, 2017 0

Tác giả: Lê Đình Công 

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 2001

Số: 3

Trang: 5-10

Tác giả đã trình bày tóm tắt những thành tựu, kết quả hoạt động của hệ thống sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng trong 10 năm qua về các đề tài nghiên cứu, về nội dung và kết quả nghiên cứu trong 3 lĩnh vực sốt rét - ký sinh trìng - côn trùng, các xuất bản phẩm, kết quả phòng chống sốt rét 1991-1999, các phần thưởng về khoa học công nghệ và những phương hướng hoạt động trong 10 năm tới của hệ thống.
Liên kết