Hiệu năng của nifedipine trong góp phần điều trị doạ sanh non

101 August 31, 2017 1

Tác giả: Huỳnh Thị Mỹ Liên 

Năm: 2001

Số: SĐB: Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ lần thứ 17 Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Trang: 307-311

Nghiên cứu 218 ca doạ sanh non tại Bệnh viện Hùng Vương từ 12/1997-3/2001, tuổi thai trung bình là 31 tuần, trung bình có 3 cơn gò/10 phút. Thai phụ (TP) sẽ được ngậm 10 mg dưới lưỡi, sau đó duy trì 20 mg mỗi 6-8 giờ. Kết quả cho thấy Nifedipine giảm gò rất nhanh, sau 60-80 phút đã có 68,81% cắt được hẳn cơn gò. Kéo dài thai kỳ trên 48 tiếng đạt đến 92,71%, có 64,56% trường hợp kéo dài thai kỳ hơn 36 tuần, thời gian kéo dài thai kỳ trung bình là 35 ngày. Tác dụng phụ rất nhẹ và chỉ thoáng qua, không có ca nào phải can thiệp lâm sàng, tính tỷ lệ chung là 19,72%, huyết áp (HA) hầu như không bị ảnh hưởng khi sử dụng cho TP có HA bình thường. Nifedipine là thuốc giảm co có hiệu quả cao, an toàn, tiện lợi và kinh tế.
Liên kết