Hiệu quả các biện pháp can thiệp phòng chống sốt rét tại tỉnh Lai Châu sau phân vùng dịch tễ sốt rét năm 2009

221 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2012

Số: 2

Trang: 134-136

 
Liên kết