Hiệu quả chọc hút kim nhỏ xuyên qua thành khí phế quản trong chẩn đoán ung thư phế quản

252 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2006

Số: 12

Trang: 18-19

Liên kết