Hiệu quả của mebendazol trên giun đũa và giun kim

91 August 31, 2017 0

Năm: 1997

Số: 2

Trang: 77-79

Điều tra tình hình nhiễm giun tại nhà trẻ Hoa Mai, TP.Huế vào năm 1986 và tẩy giun cho 109 em nhiễm giun kim và 131 em nhiễm giun đũa bằng mebendazol viên 100mg của hãng Janssen (Bỉ) với liều 1 viên , 2 viên và 3 viên; xét nghiệm lại sau 1 tuần. Kết quả: đối với giun kim, cả 3 lô đều sạch trứng 100%; đối với giun đũa, liều 1 viên sạch trứng 82,5%, liều 2 viên sạch 91,42% và liều 3 viên sạch 96,42%. Như vậy, liều mebendazol tối thiểu có hiệu quả với giun kim là 1viên và đối với giun đũa liều 2 viên cho hiệu quả tương đối tốt. Trong quá trình tẩy giun, có khoảng 10% số trẻ nôn ra giun đũa và không có tác dụng phụ nào khác xảy ra.
Liên kết