Hiệu quả của mô hình truyền thông giáo dục dinh dưỡng nhằm cải thiện một số yếu tố nguy cơ tăng huyết áp tại cộng đồng

1832 May 03, 2018 15

Cơ quan tổ chức bảo vệ: Trường Đại học Y Hà Nội

Chuyên ngành: Dinh dưỡng

Năm: 2016

Số trang: 220

Liên kết