Hiệu quả của phương pháp nhân giống bằng mầm cây đị hoàng(Rehmannia glutinosa)

377 April 11, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 1992

Số: 4

Trang: 32

Liên kết