Hiệu quả điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con bằng phác đồ đơn liều và đa liều

106 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2008

Số: 8

Trang: 108-111

Đặt vấn đề: Hiện nay các nước trên thế giới vẫn phải đương đầu với một đại dịch rất nguy hiểm là HIV/AIDS. Trong đó tỷ lệ phụ nữ mang thai nhiễm HIV có chiều hướng tăng dần. Theo kết quả nghiên cứu trên thế giới, nếu không được dự phòng thì tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào khoảng 30-40%. Mục tiêu: Đánh giá kết quả của công tác điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con bằng phác đồ đơn liều và đa liều. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu được thực hiện tại Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện Từ Dũ từ 1/2005-6/2007. Dựa vào hồ sơ bệnh án có sẵn, chọn 373 sản phụ vào nghiên cứu, được chia thành 2 nhóm: Nhóm 1: 189 sản phụ khám thai tại Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện Từ Dũ đã có chẩn đoán xác định nhiễm HIV và được điều trị dự phòng với phác đồ 3 thuốc AZT+3TC+NFV/NVP từ tuần 36 cho đến khi kẹp rốn; Nhóm 2: 184 các sản phụ đến sinh con tại Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện Từ Dũ chỉ có 1 kết quả xét nghiệm HIV nhanh (+) và được điều trị dự phòng với phác đồ khẩn cấp NVP 200mg liều duy nhất trước sinh 1 giờ. Kết quả: Tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con ở nhóm 1 từ tuần 36 là 4,1% với RR=4,05. Tỷ lệ lây truyền ở nhóm 2 là 17,1% với RR=17,07. 59,8% thai phụ biết nhiễm HIV khi vào chuyển dạ. Có 102 trường hợp mất dấu, trong đó mất dấu lúc 2 tháng là 98 trường hợp và lúc 6 tháng là 4 trường hợp. Kết luận: Cần phát hiện sớm nhiễm HIV để có điều trị hiệu quả hơn.
Liên kết