Hiệu quả điều trị miễn dịch bổ trợ bằng Aslem trong ung thư gan (tại Bệnh viện Việt Đức giai đoạn 1991-2000)

134 August 31, 2017 1

Tạp chí: Dược học

Năm: 2004

Số: 11

Trang: 12-15

Đánh giá hiệu quả tác dụng của Aslem lên thời gian sống thêm sau mổ của 164 bệnh nhân ung thư gan nguyên phát (UTGNP) điều trị tại BV Việt Đức từ 1991-2001. Kết quả cho thấy: Aslem có tác dụng bổ trợ sau phẫu thuật ung thư gan nguyên phát làm cải thiện rõ rệt thời gian sống thêm sau mổ của bệnh nhân, hiệu quả thể hiện rõ nhất ở nhóm cắt gan có kết hợp tiêm Aslem vào khối u.
Liên kết