Hiệu quả Methotrexate (MTX) liều hàng ngày trong điều trị bệnh vảy nến tại Khoa Da liễu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

123 August 31, 2017 0

Tác giả: Đặng Văn Em 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2005

Số: 6

Trang: 21-23

Tiến cứu 33 bệnh nhân vảy nến điều trị bằng Methotrexate (MTX) liều 0,1mg/kg cân nặng/ngày liên tục 5 ngày tại Khoa Da liễu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ 2000-2004. Kết quả: MTX có hiệu quả tốt cho điều trị bệnh vảy nến thông thường (rất tốt:24,24%; tốt: 21,21%; khá: 45,45%; vừa 9,10%); có tác dụng sớm (ngay đợt 1) và có hiệu quả tất cả các thể bệnh vảy nến: thể thông thường (mức độ nặng PASI giảm 64,76%; vừa 70,99%; nhẹ: 94,86%) thể DDTT (PASI giảm 73,63%). Dùng MTX có 45,45% tăng SGOP, có 39,39% tăng SGPT; có 9,1% giảm BC và 3% giảm HC và TC, ngoài ra còn gây một số triệu chứng toàn thân khác như mệt 10/33 bệnh nhân (30,3%), chán ăn 13/33 bệnh nhân (39,40%). Qua nghiên cứu tác giả có kiến nghị: Không sử dụng MTX liều hàng ngày cho điều trị bệnh vảy nến.
Liên kết