Hiệu quả Methotrexate (MTX) liều hành ngày trong điều trị bệnh vảy nến tại Khoa Da liếu, BVTƯQĐ 108

143 April 11, 2017 0

Tác giả: Đặng Văn Em 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2005

Số: 6

Trang: 21-23

Liên kết