Hiệu quả và tiện lợi của Methotrexate (MTX) trong điều trị bệnh vảy nến với liều duy nhất 0,3Mg/Kg cân nặng/36 giờ/ tuần tại khoa da liễu, BVTƯQĐ 108

181 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2004

Số: 8

Trang: 34-36

Liên kết