Hiệu quả và tiện lợi của Methotrexate (MTX) trong điều trị bệnh vảy nến với liều duy nhất 0,3MG/KG cân nặng/36 giờ/tuần tại khoa da liễu, BVTƯQĐ108

211 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2004

Số: 8

Trang: 34-36

31 BN (29 nam, 2 nữ) bị bệnh vảy nến được điều trị bằng methotrexate (MTX) liều 0,3mg/kg cân nặng/1 tuần được uống trong 36 giờ (chia 3 lần cách nhau 12 giờ). Tuổi từ 21-65. Thời gian mắc bệnh từ 1-20 năm. Chỉ số PASI trung bình lúc bắt đầu nghiên cứu là 22,73+/-14,34. Kết thúc điều trị chỉ số PASI đã giảm 86,89%. MTX có hiệu quả tốt cho điều trị bệnh vảy nến, có tác dụng sớm và có hiệu quả tất cả các thể bệnh vảy nến.
Liên kết