Hình ảnh lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị apxe gan do vi khuẩn trong 5 năm (1995-1999)

133 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2000

Số: 3+4

Trang: 17-23

Mục đích: nhận xét hình ảnh lâm sàng, cận lâm sàng gợi ý áp xe gan do vi khuẩn và đánh giá kết quả điều trị nội khoa. Đối tượng và phương pháp: bệnh nhân được chẩn đoán apxe gan tại khoa Nội tiêu hóa bệnh viện Việt-Tiệp từ 1995-1999. Phương pháp: bệnh nhân được khám lâm sàng và làm xét nghiệm máu, X quang, siêu âm, xét nghiệm mủ... Kết quả: đặc điểm lâm sàng: sốt 100%, đau vùng gan 75%, gan to, đau 50%, rung gan(+)41%, vàng mắt 50%, thiếu máu 41%. Đặc điểm xét nghiệm: số bệnh nhân thiếu máu cả nhẹ và nặng: 58,2%; 91,6% bệnh nhân có SL bạch cầu>9,1x10g/l; 1/2 số bệnh nhân có tăn bilirubin toàn phần. Mủ có mùi thối nghi do vi khuẩn kỵ khí chiếm 1/3. Siêu âm: 1 ổ áp xe: 10ca, 2 ổ: 2ca. Kết quả điều trị: thời gian nằm viện ngắn nhất 5 ngày, dài nhất 31 ngày, trung bình 16,25 ngày, điều trị thất bại 2 ca. Kết luận: đặc điểm lâm sàng xét nghiệm gợi ý áp xe gan do vi khuẩn; điều trị bằn kháng sinh chọc hút mủ mặ dù phức tạp tốn kém hơn áp xe gan do amip, phải dùng kháng sinh mạnh, phối hợp kéo dài. Nên điều trị ngoại khoa những trường hợp có nhiều ổ áp xe.
Liên kết