Hoàn thiện quy trình nhân giống và sản xuất thử nghiệm cây lão quan thảo ở đồng bằng Bắc bộ

232 August 31, 2017 0

Tác giả: Phạm Văn Ý 

Cơ quan chủ trì: Viện Dược liệu

Năm: 2007

Số trang: 81 tr.

Nghiên cứu nhằm hoàn thiện quy trình sản xuất giống và sản xuất thử nghiệm cây lão quan thảo ở Đồng bằng Bắc Bộ. Kết quả cho thấy: nồng độ hóa chất thích hợp để xử lý hạt giống lão quan thảo là 70%, thời gian xử lý nhiệt độ tốt nhất để hạt giống có tỷ lệ mọc mầm cao là 24 giờ đến 32 giờ. Khoảng cách trồng cho năng suất hạt giống cao nhất là 40cm x 40cm. Thời vụ gieo hạt tốt nhất để sản xuất giống lão quan thảo là 15/8 đến 14/9 hàng năm. Mức phân bón phù hợp cho sản xuất hạt giống lão quan thảo là 2000kgNPK/ha. Thời vụ gieo trồng cho năng suất dược liệu cao nhất là từ trung tuần tháng 8 đến hạ tuần tháng 8. Lượng phân đạm cần thiết cho năng suất dược liệu và hiệu quả kinh tế cao là 150kgN/ha. Từ những kết quả nghiên cứu trên kết hợp với những kết quả nghiên cứu trước đây và thực tế sản xuất, các nhà nghiên cứu đã xây dựng được quy trình nhân giống và sản xuất dược liệu cây lão quan thảo ở Đồng bằng Bắc Bộ.
Liên kết