Hoạt tính ức chế sự phát triển tế bào ung thư in vivo của hợp chất glochieriosid A từ cây bòn bọt (Glochidion ericarpum Champ.)

250 August 31, 2017 1

Tạp chí: Dược học

Năm: 2011

Số: 9 (425)

Trang: 23-28

Liên kết