Hồi cứu 60 trường hợp bất bình thường hình thái bề mặt thai nhi được khảo sát bằng siêu âm 3 chiều

124 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2004

Số: 6

Trang: 15-18

Nghiên cứu 12.127 trường hợp thai phụ đến siêu âm thai 3D tại Trung tâm Y khoa Medic từ 1/2001 - 9/2002 kết quả: phát hiện 60 trường hợp có dị dạng hình thái bề mặt ngoài của thai nhi. Một thai nhi có thể có một hoặc nhiều dị tật đi kèm. 16/60 trường hợp thai vô sọ, 15/60 sứt môi có hoặc không kèm chẻ vòm hầu, 7/60 u bạch huyết vùng đầu mặt cổ, 7/60 thoát vị rốn- hở cơ thành bụng, 4/60 thoát vị não - màng não, 14/60 bất thường chi, 4/60 hở cơ thành bụng, 1/60 song thai dính nhau.
Liên kết