Hướng tiếp cận mới trong y học tâm thể nhi khoa

113 August 31, 2017 0

Tác giả: Đặng Phương Kiệt 

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 1996

Số: 1

Trang: 8-13

Bài báo đã đưa ra sơ đồ các yếu tố phải xem xét trong một cách tiếp cận đa biến số để nghiên cứu các ảnh hưởng tâm lý xã hội đối với sức đề kháng với bệnh nhân nhiễm trùng. Bệnh nhiễm trùng - một hiện tượng tâm thể: trẻ sống trong các gia đình với lề thói nghiệt ngã thì tương đối dễ bị stress thay vì được bảo vệ bởi các lề thói đó nếu xảy ra một biến cố nghiêm trọng. Bài báo đã đề cập đến khái niệm mới “tâm lý-thần kinh-miễn dịch học”; stress môi trường và mối liên quan của nó với nhiễm trùng đã là đối tượng của nhiều công trình nghiên cứu rất phong phú. Y học tâm thể đang đứng trước những thử thách mới nhưng cũng hứa hẹn nhiều triển vọng mới với phương pháp tiếp cận sinh học tâm lý xã hội.
Liên kết