Kết quả bước đầu điều trị bệnh nhân ung thư gan nguyên phát bằng phương pháp TOCE tại khoa Nội tiêu hóa - bệnh viên 115 (từ tháng 3/2003 đến 9/2006)

60 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2008

Số: 1

Trang: 67-70

Liên kết