Kết quả bước đầu điều trị loét dạ dày bằng phác đồ oam một tuần ,theo rõi dài hạn về nội soi mô bệnh học và siêu cấu trúc niêm mạc dạ dày sau điều trị .

191 April 11, 2017 1

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2000

Số: 1

Trang: 19-21

Liên kết