Kết quả bước đầu điều trị phẫu thuật thoát vị đĩa đệm thắt lưmg tại bệnh viện C tỉnh Thái nguyên

183 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2006

Số: 4

Trang: 11-12

Liên kết