Kết quả bước đầu điều trị xẹp đốt sống do loãng xương bằng bơm xi măng sinh học tạo hình thân đốt sống qua da

130 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2011

Số: ĐB - Hội thấp khớp học Việt Nam (VRA) Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ IX, Nha trang, ngày 22-23/7/2011

Trang: 131-137

Liên kết