Kết quả bước đầu mổ chữa bệnh phình đại tràng bẩm sinh bằng phẫu thuật nội soi:kinh nghiệm với 100 trường hợp

276 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2006

Số: 2

Trang: 139-142

Liên kết