Kết quả bước đầu nghiên cứu sự thay đổi hàm lượng cholesterol và triglycerid huyết tương ở những bệnh nhân ăn khẩu phần có hàm lượng cholesterol cao từ trứng

178 August 31, 2017 0

Năm: 2006

Số: 3+4

Trang: 175-177

Liên kết