Kết quả bước đầu nghiên cứu thành phần hoá học của cây lãnh công hình đầu

188 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 2005

Số: 3

Trang: 86-88

Nghiên cứu thành phần hoá học của cây Lãnh Công hình đầu thu hái ở Sa Pa vào tháng 6/2003 và được CN. Ngô Văn Trại, Viện Dược liệu xác định tên khoa học. Mẫu thực vật gồm lá và cành được sấy khô, xay nhỏ ( 600g), ngâm chiết với methanol: nước (95:5) ở nhiệt độ phòng. Dung môi methanol được cất loại dưới áp suất giảm. Dịch nước còn lại được chiết lần lượt với n - hexan, ethyl acetat và butanol. Dịch chiết n-hexan được cô quay chân không, thu được 11,2 g cặn. Dịch cặn n - hexan được tinh chế bằng sắc ký cột silica gel, thu được chất 1 và 2. Cấu trúc của chất 1 là taraxerol, chất 2 thu được dưới dạng tinh thể màu trắng có cấu trúc là 16 - hentriacontanon khi so sánh với các số liệu trong tài liệu. Chất này còn có tên là palmiton và đã được phân lập trước đây từ lá cây Annona diversifolia.
Liên kết