Kết quả bước đầu tán sỏi niệu quản nội soi ngược dòng bằng khí nén tại bệnh viện 354

212 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2010

Số: 2

Trang: 340-344

Liên kết